Kolovai Community Public Library

Koe taimi faingata’a he taimi ni ki he Kakai tokolahi ‘i Aotearoa.

‘Oku lahi pe ‘ae ‘u ngaue mahu’inga ke ma’u tokoni mei ai ho’o kainga Moe famili he lolotonga ‘o e Covid-19.

Koia ai koe me’a faingofua koe to e ngoue fo’i’akau ke lahi kemou ma’u me’atokoni mei ai.

Happy Gardening Famili Kakai Tonga

‘Ofa atu